BIRN Group, der er en af Nordeuropas største støberikoncerner, har netop offentliggjort sit regnskab for 2023, hvor forventningen til året blev både opnået og forbedret med et resultat på 67 millioner kroner før skat mod 35 millioner kroner året før. Omsætningen faldt dog en smule fra 1,5 milliarder til 1,4 milliarder kroner i 2023, mens egenkapitalen er vokset til 501 millioner kroner.  

2023 blev på mange måder et tilfredsstillende år for en af Nordeuropas største støberikoncerner, BIRN Group. Med et resultat før skat på 67 millioner kroner mod 35 millioner kroner i 2022 er koncerndirektør Claus Beier godt tilfreds med årets resultat:

- Det er bestemt positivt, at vi har formået at opnå og sågar forbedre forventningerne til årets resultat, hvilket blandt andet skyldes en bedre udvikling end forventet i vores udenlandske datterselskaber. Derudover arbejder vi helt generelt i alle vores selskaber med optimering af processer, produktivitet og performance, og det er godt at se, at det har en effekt på bundlinjen, siger han.

Koncernen har dog oplevet en mindre nedgang i omsætningen, der i 2023 lød på 1,4 milliarder kroner mod 1,5 milliarder kroner i 2022. Et fald, der er sket primært som følge af et fald i omkostningerne til energi, der viderefaktureres til kunderne. Samtidig er egenkapitalen vokset fra 458 millioner kroner i 2022 til 501 millioner kroner i 2023.

 

Intensiveret samarbejde på tværs
BIRN Group omfatter selskaberne BIRN i Holstebro, TASSO i Odense, ULDALL i Vejen samt BIRN Germany i Tyskland, KOCKUMS MASKIN i Sverige og TASSO BERNAREGGI i Italien, og ifølge koncerndirektøren har 2023 været et år, hvor synergier mellem datterselskaberne er styrket.

- Vores samarbejde på tværs af koncernen og i forskellige funktioner i selskaberne er intensiveret, og det har også været medvirkende til det positive resultat. Vi arbejder sammen som ét team på tværs af koncern og datterselskaber, og vi har i løbet af det seneste år optimeret på samarbejdet om fælles kunder og markeder, forklarer Claus Beier.

 

Fortsat øget fokus på bæredygtighed
BIRN Group har netop udgivet sin anden bæredygtighedsrapport, og koncernens store fokus på bæredygtighed giver genlyd hos kunderne. Her vokser kravene nemlig også til dokumentation af klimapåvirkning og af, hvordan koncernen arbejder på at minimere denne.

- Vores store styrke ligger i vores konstante fokus på, hvordan vi kan gøre tingene anderledes og bedre, blandt andet hvordan vi kan bruge teknologien bedre. I 2023 har vi fx arbejdet med kunstig intelligens i produktionen for mere præcis dosering af smeltejern, og vi arbejder ligeledes med at regulere vores strømforbrug, så vi bruger elektriciteten mest optimalt og aflaster elnettet, fortæller Claus Beier.

Efter et par år med ekstraordinær stor aktivitet og usikre forsyningskæder er leveringssituationen nu stabiliseret for de fleste brancher og således også for BIRN Group. Kombineret med store lagre hos kunderne forventes det derfor, at koncernens hovedmarkeder står over for et mindre fald i aktiviteterne i 2024, lyder det fra Claus Beier:

- Resultatet for 2023 er tilfredsstillende, og selv om vi ser ind i en mindre nedgang i markedet i 2024, er prognoserne fortsat fornuftige for branchen generelt, hvor blandt andet lastbilindustrien får behov for andre typer komponenter i takt med skiftet til el-lastbiler.

Download Årsrapport 2023 her.For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Koncerndirektør Claus Beier, BIRN Group, mobil 2923 1227 og e-mail: cbe@birn.dk
  • Presseservice: Trine Kristensen, mobil 2980 4021 og e-mail: trine@publicity.dk

Seneste nyheder

Årsregnskab 2023: Tilfredsstillende resultat for støberikoncern
Årsregnskab 2023: Tilfredsstillende resultat for støberikoncern
18 juni, 2024

BIRN Group, der er en af Nordeuropas største støberikoncerner, har netop offentliggjort sit regnskab for 2023, hvor forv...

Fortsat høj medarbejdertrivsel i BIRN Group
Fortsat høj medarbejdertrivsel i BIRN Group
21 maj, 2024

BIRN Group har netop afsluttet sin årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der vidner om fortsat høj trivsel i jerns...

Industriteknikerlærling på udstationering
Industriteknikerlærling på udstationering
15 maj, 2024

Jernstøberiet BIRN i Holstebro har for første gang haft en industriteknikerlærling på udveksling hos en virksomhed i udl...